Fjernvarmevandet cirkulerer ikke af sig selv, det skal pumpes rundt.

Vi er på Bredsten-Balle Kraftvarmeværk interesseret i at pumpe mindst mulig fordi det koster penge, det slider på hele vort anlæg og varmetabet øges. Hvis en forbruger i stedet for at afkøle 40 grader i stedet kun afkøler 20 grader, skal værket pumpe dobbelt så meget vand til denne forbruger.

Derfor er vi på Bredsten-Balle Kraftvarmeværk meget opmærksomme på at forbrugerne afkøler mest mulig.

SRO ==> Styring, regulering og overvågning.
Motor/generator, kedler og øvrige facilliteter til el- og varmeproduktion overvåges af et SRO anlæg. Den overvåges kontinuerligt, og skulle noget være unormalt stopper anlægget. Døgnet rundt på alle årets dage er èn person på arbejde eller har tilkaldevagt. Den person, der har vagten, modtager alarmen, og kan samtidig se hvad det er for en type alarm. Såfremt en alarm sker i en tilkaldevagt, fritager det ikke vedkommende for fysisk at foretage inspektion på varmeværket, og genstarte anlægget hvis det er muligt.

Alle måleresultater registreres kontinuerligt ligesom den vagthavende fysisk skal indsamle vitale data. Dette sker for til stadighed at sikre en optimal produktion, og for at have en ”logbog,” der fortæller at produktionsanlægget fungerer som det skal.

Det SRO anlæg vi bruger i dag er fuldt opgraderet, og vagtpersonalet kan fjernopkoble sig til anlægget, for at se hvordan driften er på dette tidspunkt. Meget er sket siden det første anlæg blev installeret på Bredsten-Balle Kraftvarmeværk.