akkutank

Til dækning af det mere konstante varmebehov, er der på værket bygget to store isolerede vandbeholdere (Thermokander). De tilføres varmt vand, når motoren kører, og varmeværkets forbrugere ”tømmer” den så på andre tidspunkter. Thermokanderne indeholder netto ca. 1150 kubikmeter 90 grader varmt vand. Og er gravet ca. 5 meter ned i jorden pga. byggehøjden.

Det varme vand cirkulerer hele tiden. Fra værket og til forbrugeren helt ind i varmtvandsbeholder/veksler derefter tilbage igen. Det er et lukket system. Når der er brud på ledningsnettet må vi spæde råvand til. Det vand vi sender rundt er så vidt mulig fri for ilt og det er gjort blødt for at skåne systemet mest.