kedel

Varmeværkets forbrugere lades ikke i stikken, hvis uheldet skulle ske og kraftvarmeanlægget satte ud.

Bredstren-Balle Kraftvarmeværk har 2 kedler der er dimensioneret så de alene kan klare varmebehovet.
Den ældste fra 1990 har en ydelse på 4 MW og er ren naturgas fyret, den største og nyeste fra 2005 har en ydelse på 6 MW, den kan både køre på naturgas og gasolie.
 
Så skulle uheldet være ude at gasforsyningen svigter, så har værket stadigvæk mulighed for at producere varme til byen.
I øvrigt er kedeldrift nødvendig, når vinteren er værst.