Decentral kraftvarme
 
Der er indlysende fordele ved at producere decentral kraftvarme. Hvis vi ”kun” producerede varme eller hvis vi ”kun” producerede elektricitet ville virkningsgraden hver især ligge på ca.: 40-45 %. Ved samproduktion kan virkningsgraderne stort set lægges sammen. Derfor er den på Bredsten-Balle Kraftvarmeværk ca. 90 procent.

Elektricitet lader sig nemt transportere over større afstande, hvorimod det relativt ikke er tilfældet med varmt vand. Derfor ligger Bredsten-Balle Kraftvarmeværk midt i sit forsyningsområde for fjernvarme.

Bredsten-Balle kraftvarmeværk leverer varme til 630 forbrugere.

Motoren

motor

Hjertet i et kraftvarmeværk som vores, er den gasdrevne motor der står på værket. Det er en amerikansk Caterpillar 12 cylindret motor på ca. 5000 hestekræfter. Når motoren er i drift kører den 1000 omdr. pr. minut. Motor og generator vejer ca. 25 tons, og så er det endda uden den bundramme som den står på.

Hvad har det her med fjernvarme at gøre? Jo, når motoren arbejder, bliver den varm; den ”sveder”- lige som din bil. Det er denne energi der udnyttes til fjernvarme. Ved at ta´ energien ud af: kølevandet, udstødningsgassen, smøreolien og luften omkring motoren er der så megen energi i det at det kan dække varmebehovet den største del af året i Bredsten og Balle by. Hvis vi ikke afkølede motoren, vil den meget hurtigt brænde sammen.

Strømmen

Strømmen produceres ved hjælp af en tilkoblet generator. Strømmen sælges til det offentlige net. Strøm skal produceres, når det skal forbruges. Derfor er det på de tidspunkter af døgnet hvor behovet er størst at motoren kører. Det er typisk om morgenen (når kaffemaskinerne er i gang) og om eftermiddagen (når aftensmaden skal tilberedes) men der er en masse faktorer, der spiller ind. El-marked meddeler forud, hvornår de vil betale mest for den producerede strøm. Det er så på de tidspunkter hvor det bedst kan betale sig at producere.

Forbrugsforskelle

Forbruget af strøm og forbruget af fjernvarme er ikke lige stort og heller ikke ens set over døgnets 24 timer. Der er også variationer hen over ugen, sommer og vinter eller når det er godt eller dårligt vejr. En landskamp i fodbold kan såmænd også ændre forbruget. Elektricitet skal som tidligere nævnt produceres samtidig med at det forbruges. Det behøver det varme vand derimod ikke. For at Bredsten-Balle Kraftvarmeværk kan få den bedste økonomi skal motoren køre, når efterspørgselen på strøm er størst og dermed bliver betalt bedst.