Dit varmeforbrug skal måles

Vor varmemåler hedder Kamstrup MULTICAL.

Måleren måler både både det mængde- og det temperaturmæssige forbrug i frem- og returløb. Disse data danner baggrund for det forbrug vi skal have betaling for. De fleste målere er i "radiokontakt" med varmeværket, så årsaflæsningen sker fremtidigt på varmeværket ved opkald til den enkelte varmemåler.
 
Det er en god idé én gang om måneden fysisk at du selv læser din måler af. Du kan så kontrollere værdierne med de værdier du har fået tilsendt i den årlige styringstabel. På denne måde har du en god føling med om du sparer eller frådser med varmen.

Da de fremtidige målere der bliver sat op er Multical 601, er der en vejledning til disse målere på nedenstående link

 Betjeningsvejledning for Kamstrup Multical måler.

Betjeningsvejledning for KAMSTRUP Multical 601