Dansk Fjernvarme: http://www.dff.dk/

Energinet.dk: http://www.energinet.dk

Nordjysk Elhandel: http://www.neas.dk

Naturgas HMN: http://hmn.naturgas.dk

Dong Energy: http://www.dongenergy.dk

Energistyrelsen: http://www.ens.dk

Energitilsynet: http://www.energitilsynet.dk

Varmepriser Energitilsynet: http://energitilsynet.dk/varme/prisstatistik

Vejle kommune: http://www.vejle.dk

DMI: http://www.dmi.dk

Energistyrelsen Fjernvarme: http://sparenergi.dk/forbruger/varme/fjernvarme

Gasproduktion og gasforbrug i Danmark lige nu: http://www.energinet.dk/Flash/Forside/index.html?target=gas_now