ledningsnet

Distribution af fjernvarme

For at alle forbrugerne i Bredsten-Balle kan få glæde af det varme vand der produceres på værket skal det transporteres rundt til den enkelte forbruger. Det foregår ikke i spande eller kar men i rør der er isolerede.

Ved varmeværkets start i 1965 blev rørene lagt i ”betonskaller” en under-og en overdel, hvor stålrørene lå på stållasker midt imellem. Systemet havde den svaghed at selv små sætninger i jorden gjorde betonskallerne utætte, så fugt kunne trænge ind. Fugt er ødelæggende for dels isoleringen og det stålrør, der fremfører det varme vand.

Det var derfor et stort fremskridt at det præ-isolerede fjernvarmerør blev ”opfundet” sidst i tresserne. Der er tale om et stålrør med en skumkappe omring og yderst en plastkappe. Metoden er gennem tiden forfinet, så det fremstår som et miljøvenligt produkt. Medierøret kan være stål-, kobber- eller plastrør alt efter hvad der er mest hensigtsmæssigt at anvende i den givne installation.

En af årsagerne til en forventet længere levetid på prærør er at medierøret og isoleringen kan friholdes fra den fugt, som der naturligt er i jorden.

Præisolerede fjernvarmerør isolerer idag bedre og holder som tidligere nævnt længere end de første tiders løsning i betonskaller. . .

Bredsten-Balle Kraftvarmevarmeværk er løbende i gang med at renovere ledningsnettet. Udskiftningen af de ældste og dårligste fjernvarmerør i byen er begyndt. Det ældste af ledningsnettet i transmissionsdelen, har nu næsten haft 45 år i "aktiv" drift. En udskiftning er ikke alene begrundet i alder men kan også være begrundet i dimensionering.

I forbindelse med renoveringer på transmissionsnettet vil det ofte være hensigtsmæssigt at udskifte stikledninger inklusiv hovedstophaner (de sidder ofte lige indenfor i forbrugernes bolig).

Bredsten-Balle Kraftvarmeværk råder over 14 km transmisionsledning og 14 km stikledning