k

Fra 1. januar 2023 stiger prisen på dit fjernvarmeforbrug med op til 10% pr. MWh

Prisreguleringen skyldes generelt at prisen for mange af varmeværkets ydelser stiger. Det er dog først og fremmest prisen hos vores varmeleverandør TVIS samt stigende elpriser, der er årsag til, at varmeværket må hæve taksten

TVIS som er vores varmeleverandør har forhøjet prisen 2 gange, først pr. 1. juli 2022 og nu pr. 1. januar 2023. For varmeværket betyder dette, at TVIS’ priser er steget med i alt 29,8%.

Om vi kan holde prisstigning nede på 10% hele næste år, kan vi desværre ikke sige noget om endnu.

Det er selvfølgelig kedeligt, at prisen stiger, men vi er glade for, at det trods alt har været muligt at holde prisen så længe.