f

Indkaldelse til generalforsamling. ved Bredsten-Balle Kraftvarmeværk A.m.b.a.

Generalforsamling afholdes tirsdag den 24. september 2019 kl. 19.30 i mødelokalet på Bredehus, Bredsten.

Dagsorden iflg. vedtægterne, her under valg til bestyrelsen..

Forslag fra bestyrelsen
Vedtægts ændring: Omlægning af regnskabsåret

Afgår efter tur.
Tage Majgaard og Dirk Henning er på valg.
Begge genopstiller.

Regnskabet og vedtægterne kan afhentes på Kraftvarmeværket, eller ses på hjemmesiden www.bbkv.dk.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen