vf

Indkaldelse til generalforsamling. ved Bredsten-Balle Kraftvarmeværk A.m.b.a.

Generalforsamling afholdes onsdag den 26. september 2018 kl. 19.30 i mødelokalet på Bredehus, Bredsten.

Dagsorden iflg. vedtægterne, her under valg til bestyrelsen.

Forslag fra bestyrelsen
Vedtægts ændring: Omlægning af regnskabsåret

Afgår efter tur.
Kim Raun, Ole L Hansen og Søren Kristensen er på valg.
Søren Kristensen genopstiller ikke.

Regnskabet og vedtægterne kan afhentes på Kraftvarmeværket, eller ses på hjemmesiden www.bbkv.dk.

Med venlig hilsen