vf

Indkaldelse til generalforsamling. ved Bredsten-Balle Kraftvarmeværk A.m.b.a.

Generalforsamling afholdes onsdag den 26. september 2018 kl. 19.30 i mødelokalet på Bredehus, Bredsten.

Dagsorden iflg. vedtægterne, her under valg til bestyrelsen.

Forslag fra bestyrelsen
Vedtægts ændring: Omlægning af regnskabsåret

Afgår efter tur.
Kim Raun, Ole L Hansen og Søren Kristensen er på valg.
Søren Kristensen genopstiller ikke.

Regnskabet og vedtægterne kan afhentes på Kraftvarmeværket, eller ses på hjemmesiden www.bbkv.dk.

Med venlig hilsen

Kontakt os

Du kan let og hurtigt sende os en besked i understående formular.