d

Indkaldelse til generalforsamling. ved Bredsten-Balle Kraftvarmeværk A.m.b.a.

Generalforsamling afholdes torsdag den 28. september 2017 kl. 19.30 i mødelokalet på Bredehus, Bredsten.

 

Dagsorden iflg. vedtægterne, her under valg til bestyrelsen.

Afgår efter tur.

Tage Majgaard og Dirk Henning er på valg.

Begge genopstiller.

 

Regnskabet og vedtægterne kan afhentes på Kraftvarmeværket, eller ses på hjemmesiden www.bbkv.dk.

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Kontakt os

Du kan let og hurtigt sende os en besked i understående formular.