Dansk Fjernvarme:
http://www.dff.dk/
 
 
Energinet.dk:
http://www.energinet.dk
 
 
Nordjysk Elhandel:
http://www.neas.dk
 
 
Naturgas HMN:
http://hmn.naturgas.dk
 
 
Dong Energy:
http://www.dongenergy.dk
 
 
Energistyrelsen:
http://www.ens.dk
 
 
Energitilsynet:
http://www.energitilsynet.dk
 
 
Varmepriser Energitilsynet:
http://energitilsynet.dk/varme/prisstatistik
 
 
Vejle kommune:
http://www.vejle.dk
 
 
DMI:
http://www.dmi.dk
 
 
Energistyrelsen Fjernvarme:
http://sparenergi.dk/forbruger/varme/fjernvarme
 
 
Gasproduktion og gasforbrug i Danmark lige nu:
http://www.energinet.dk/Flash/Forside/index.html?target=gas_now