Indkaldelse 2020

Generalforsamlingen den 24. marts er aflyst og der vil om en 14 dags tid fremkomme et nyt tidspunkt.

Generalforsamling afholdes tirsdag den 24. marts 2020 kl. 19.30 i mødelokalet på Bredehus, Bredsten.
Dagsorden iflg. vedtægterne, her under valg til bestyrelsen..

Læs hele brevet her

Indkaldelse 2019

Indkaldelse til generalforsamling. ved Bredsten-Balle Kraftvarmeværk A.m.b.a.

Generalforsamling afholdes tirsdag den 24. september 2019 kl. 19.30 i mødelokalet på Bredehus, Bredsten.

Dagsorden iflg. vedtægterne, her under valg til bestyrelsen..

Forslag fra bestyrelsen
Vedtægts ændring: Omlægning af regnskabsåret

Afgår efter tur.
Tage Majgaard og Dirk Henning er på valg.
Begge genopstiller.

Indkaldelse 2018

Indkaldelse til generalforsamling. ved Bredsten-Balle Kraftvarmeværk A.m.b.a.

Generalforsamling afholdes onsdag den 26. september 2018 kl. 19.30 i mødelokalet på Bredehus, Bredsten.

Dagsorden iflg. vedtægterne, her under valg til bestyrelsen.

Forslag fra bestyrelsen
Vedtægts ændring: Omlægning af regnskabsåret

Afgår efter tur.
Kim Raun, Ole L Hansen og Søren Kristensen er på valg.
Søren Kristensen genopstiller ikke.

Pages