Indkaldelse 2018

Indkaldelse til generalforsamling. ved Bredsten-Balle Kraftvarmeværk A.m.b.a.

Generalforsamling afholdes onsdag den 26. september 2018 kl. 19.30 i mødelokalet på Bredehus, Bredsten.

Dagsorden iflg. vedtægterne, her under valg til bestyrelsen.

Forslag fra bestyrelsen
Vedtægts ændring: Omlægning af regnskabsåret

Afgår efter tur.
Kim Raun, Ole L Hansen og Søren Kristensen er på valg.
Søren Kristensen genopstiller ikke.

Indkaldelse 2017

Indkaldelse til generalforsamling. ved Bredsten-Balle Kraftvarmeværk A.m.b.a.

Generalforsamling afholdes torsdag den 28. september 2017 kl. 19.30 i mødelokalet på Bredehus, Bredsten.

 

Dagsorden iflg. vedtægterne, her under valg til bestyrelsen.

Afgår efter tur.

Tage Majgaard og Dirk Henning er på valg.

Begge genopstiller.

 

Regnskabet og vedtægterne kan afhentes på Kraftvarmeværket, eller ses på hjemmesiden www.bbkv.dk.

 

Med venlig hilsen

Pages