Flisfyr

Uddrag af Dispensationsansøgning efter § 28 i Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg.

"På vegne af Bredsten-Balle Kraftvarmeværk, som er et decentralt naturgasbaseret kraft-varme-anlæg, søges hermed om...

Pages