Indkaldelse 2017

Indkaldelse til generalforsamling. ved Bredsten-Balle Kraftvarmeværk A.m.b.a.

Generalforsamling afholdes torsdag den 28. september 2017 kl. 19.30 i mødelokalet på Bredehus, Bredsten.

 

Dagsorden iflg. vedtægterne, her under valg til bestyrelsen.

Afgår efter tur.

Tage Majgaard og Dirk Henning er på valg.

Begge genopstiller.

 

Regnskabet og vedtægterne kan afhentes på Kraftvarmeværket, eller ses på hjemmesiden www.bbkv.dk.

 

Med venlig hilsen

Indkaldelse 2016

Indkaldelse til generalforsamling. ved Bredsten-Balle Kraftvarmeværk A.m.b.a.

Generalforsamling afholdes torsdag den 29. september 2016 kl. 19.30 i mødelokalet på Bredehus, Bredsten.

 

Dagsorden iflg. vedtægterne, her under valg til bestyrelsen.

Afgår efter tur.

Kim Raun, Ole L. Hansen og Søren Kristensen er på valg.

Alle genopstiller.

 

Regnskabet kan afhentes på Kraftvarmeværket, eller ses på hjemmesiden www.bbkv.dk.

 

Med venlig hilsen

Pages