Indkaldelse 2017

Indkaldelse til generalforsamling. ved Bredsten-Balle Kraftvarmeværk A.m.b.a.

Generalforsamling afholdes torsdag den 28. september 2017 kl. 19.30 i mødelokalet på Bredehus, Bredsten.

 

Dagsorden iflg. vedtægterne, her under valg til bestyrelsen.

Afgår efter tur.

Tage Majgaard og Dirk Henning er på valg.

Begge genopstiller.

 

Regnskabet og vedtægterne kan afhentes på Kraftvarmeværket, eller ses på hjemmesiden www.bbkv.dk.

 

Med venlig hilsen

Indkaldelse 2016

Indkaldelse til generalforsamling. ved Bredsten-Balle Kraftvarmeværk A.m.b.a.

Generalforsamling afholdes torsdag den 29. september 2016 kl. 19.30 i mødelokalet på Bredehus, Bredsten.

 

Dagsorden iflg. vedtægterne, her under valg til bestyrelsen.

Afgår efter tur.

Kim Raun, Ole L. Hansen og Søren Kristensen er på valg.

Alle genopstiller.

 

Regnskabet kan afhentes på Kraftvarmeværket, eller ses på hjemmesiden www.bbkv.dk.

 

Med venlig hilsen

Afbrudt varmeforsyning den. 5 juli!

TIrsdag den 5. juli 2016 vil der være afbrudt for varmeforsyningen til hele byen i forbindelse med indkobling på værket af transmissionsledningen fra det nye solfanger anlæg, forventet afbrydelse vil være i tidsrummet  kl. 8.00 til ca. 18.00., beklager den ulempe dette vil medfører.

Med venlig hilsen Varme Værket

Pages